فرم انتقادات و پیشنهادات

هر روز یک روز جدید برای ما است و ما واقعا کار سختی برای برآوردن مشتریانمان در همه جا هستیم.


آدرس :  قوای مرکز ، بازار بوش ، عقب قندهار مارکیت دوکان نمبر 112-111


   مبایل نمبر : 0799489633 | 0796600867 | 0792553653


   تایم کاری : 24 ساعت در هفته


  info@sehat.com.af

Back to Top